Industrial design voor een sonische boor

Ontwerp een beschermende behuizing, maar een die de machine ook meer uitstraling geeft. Voor een sonische boor is er binnen 3 weken tijd een aansprekend en realiseerbaar concept ontwikkeld, dat vervolgens door de opdrachtgever zelf uitgewerkt en geproduceerd is.

Project:
Sonische boor

Jaar:
2018

  • productstrategie
  • conceptcreatie
  • conceptvalidatie
  • industrieel design

Sonisch boren én meten

Sonisch boren is een techniek voor grondpenetratie waarbij er gebruik gemaakt wordt van hoogfrequente trillingen. Sonisch boren is de beste techniek voor het maken van nauwkeurige monsters voor bodemonderzoeken.

Het vertrekpunt

Visuele analyse

Een van de eerste stappen in het ontwerptraject was het visueel analyseren van het originele product. Er is in kaart gebracht op welke punten het design veranderd en geoptimaliseerd zou kunnen worden.

Na de analyse zijn er drie uitgangspunten vastgelegd:

  • vorm volgt functie,
  • duidelijkheid door eenvoud
  • functie-integratie
Snelle eerste idee schetsen

Idee generatie

Er zijn in een korte tijd concrete ideeën bedacht die voldoen aan de eerder bepaalde uitgangspunten. Deze ideeën zijn aan de opdrachtgever gepresenteerd en een keuze is gemaakt in de meest interessante richting.

Uitwerken van een concept

Concept ontwikkeling

Het eindconcept is gepresenteerd van het vernieuwde design voor de sonische boor. Het concept presenteert de nieuwe vormgeving, maar is tevens gevalideerd op maakbaarheid. De opdrachtgever heeft het concept vervolgens zelf productie gereed gemaakt

Sonisch boren in de praktijk

Het resultaat

Het resultaat is een veilige maar ook herkenbare en verzorgde machine.

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Rob Lenferink:

Bel +31 (0) 53 436 73 33 of stuur een email
Rob Lenferink

partner, managing director