winkels razendsnel ombouwen met prefab installatie elementen

Uit strategisch innovatie onderzoek voor Kersten Retail is gebleken dat de traditionele installatiewijze sterk verbeterd kan worden. Het onderzoek liet zien dat bij winkelinstallaties een significante tijdreductie mogelijk is, tot wel vijftig procent. Om dit mogelijk te maken ontwikkelde Dynteq de Powerbox en het I-Power hijssysteem.

Opdrachtgever: Kersten Retail
Jaar: 2012

  • productstrategie
  • conceptcreatie
  • conceptvalidatie
  • engineering
  • vormgeving
  • elektronica
  • prototypebouw
  • leveranciersselectie
  • testen & verifiëren
gio 2014 goed industrieel ontwerp

Prefabricage

Verreweg de meeste winkelinstallaties bestaan uit dezelfde ‘disciplines’: airconditioning, centrale verwarming, condensafvoer, gas en water. De Powerbox is een geprefabriceerd element waarin al deze disciplines reeds vooraf aanwezig zijn. Met de Powerbox is het mogelijk om de disciplines ‘plug & play’ bij de winkel af te leveren en deze aldaar op uniforme wijze onderhands te monteren, in één keer. Na het koppelen, en het aanbrengen van de bekabeling, brengt het I-Power hijssysteem de hele installatie veilig en synchroon tegen het dek.

Hierdoor is aantoonbaar minder handmatig maatwerk op locatie nodig, worden steiger bewegingen sterk gereduceerd en de ergonomische omstandigheden sterk verbeterd. Deze unieke gepatenteerde aanpak levert significante tijdwinst op, besparing van materiaal en reductie van faalkosten.

Integratie van alle disciplines: de Powerbox

De leidingen liggen geschuimd in een plaatstalen behuizing. Zo verkrijgen de leidingen hun stijfheid en bovendien een brandwerende en isolerende inbedding. Het aantal data- en elektrakabels verschilt (in tegenstelling tot de leidingen) vaak per winkel. Het Powerbox systeem is voorzien van een geïntegreerde gotenstructuur. In deze goten zijn de data- en elektrakabels gescheiden van elkaar te plaatsen.

Industriële nauwkeurigheid

Door de eenvormigheid van installatie is een hoge nauwkeurigheid te garanderen, ook in sterk veranderende omgevingen of wanneer installatie onder hoge tijdsdruk moet plaatsvinden. Het belangrijkste deel van het installatiewerk is verplaatst van de winkel naar de fabriek wat de nauwkeurigheid sterk ten goede komt. Om tot een constante kwaliteit te komen, heeft Dynteq de verschillende hulpmiddelen van Powerbox in samenhang ontworpen zoals: matrijzen, het I-Power hijssysteem en diverse montagetools.