Nul op de Meter, zorg én comfort gecombineerd in Fijn Wonen

Voor het renovatieconcept ‘Fijn Wonen’ realiseerde Dynteq in zeer korte tijd het prototype voor de Energiekern: een prefab plug & play comfortmodule voor woningen die zorgt voor verwarming, ventilatie, warm tapwater en elektriciteitsopwekking. De energiekern heeft een brievenbus en pakketbox, boodschappenbox, verlichting, intercom en oplaadpunt. Plaatsing gebeurt samen met een compleet nieuwe schil van wand- en dakelementen.

Opdrachtgever: Van Wijnen Noord
Jaar: 2014

  • conceptcreatie
  • engineering
  • industriële vormgeving
  • prototypebouw
gio 2014 goed industrieel ontwerp

Co-creatie Energiekern: van concept naar ontwerp

In samenwerking met Brandes en Meurs industrial design, Van Wijnen en alle onderaannemers en toeleveranciers is het concept voor de energiekern integraal ontwikkeld en vormgegeven. Compact, compleet en toegankelijk voor onderhoud. Het geheel moet waterdicht, geïsoleerd en vorstvrij zijn, maar ook voldoende ventilerend i.v.m. de warmteafgifte van de componenten. De energiekern is voorzien van een opvallend en onderscheidend uiterlijk, welke volledig modulair af te monteren is.

In een tijdsbestek van amper 3 maanden hebben we een concept gerealiseerd in een volledig functioneel prototype. Het prototype stelt van Wijnen in staat het concept technisch te toetsen aan de praktijk en om gebruikerservaringen te inventariseren. De ervaringen en resultaten van het prototype zijn de basis voor optimalisatie van de energiekern voor serieproductie.

Slimme technologie in de Energiekern

Behalve Nul op de Meter-maatregelen is de woning voorzien van allerlei slimme technologie die speciaal is afgestemd op mensen met een zorgvraag:

  • Een zorgunit (slaapkamer met ziekenhuisbed en aangepaste badkamer)
  • Domotica (met een iPad bedien je gemakkelijk de ramen, verwarming, verlichting etc.)
  • Communicatieapparatuur (beeldbellen, contact met zorgverleners en alarmfuncties)
  • Externe energiekern (hierin bevindt zich de techniek en is van buitenaf te onderhouden)

Energiesprong

‘Fijn Wonen’ is een onderdeel van het Innovatieprogramma Energiesprong. Doel van het programma is om op grote schaal vraag en aanbod te laten ontstaan voor gebouwen zonder energienota: woningen, kantoren, winkels, gebouwen van zorginstellingen. Het vertrekpunt is dat er met name een verandering in het proces en de werkwijze in de bouw nodig is: andere uitvraag, beter aanbod, meer financiële mogelijkheden, aangepaste wet- en regelgeving, én een andere kijkwijze.

www.fijnwonen.nl