Integrale productontwikkeling

We werken gelijktijdig aan de functionaliteit, vormgeving en maakbaarheid van een product. Onze gestructureerde en gefaseerde aanpak zorgen voor succesvolle producten. Bovendien blijven de doorlooptijd en ontwikkelingskosten beheersbaar.

ANALYSE

CONCEPT

ONTWERP

VALIDATIE

REALISATIE

ANALYSE

Vragen stellen is ons vak. Op basis van gedegen antwoorden maken we de beste producten. Daarom beginnen we altijd met een goede analyse voorafgaand aan het integrale ontwerptraject. We hebben diverse tools om tot de kern van het probleem te komen. We definiëren een concrete doelstelling door naar het product, de markt en de organisatie te kijken.

Het resultaat van de analyse is een innovatiestrategie voor langere termijn, een heldere definitie van het te ontwikkelen product en een concreet plan voor de integrale productontwikkeling.

Tools die wij toepassen bij een analyse:

 • Concurrentieanalyse
 • Marktanalyse
 • Gebruikersonderzoek
 • Trendonderzoek
 • Vormgeving en stijlonderzoek
 • Functie-waarde analyse

CONCEPT

De kracht van een concept ligt vaak in de eenvoud van de oplossing. Wie kijken abstract naar het probleem en creëren met een frisse blik vernieuwende ideeën. Onze technische constructeurs en creatieve ontwerpers werken samen aan haalbare ideeën met verrassende resultaten.

Samen met u kiezen we uit de verschillende productideeën en concepten een definitief productconcept. Dit concept gaan we verder ontwikkelen.

Zo komen we tot een onderscheidend productconcept:

 • Brainstormen met verschillende creativiteitstechnieken
 • Schetsen en styleren van product vormgeving
 • Mogelijke productietechnieken en materialen bepalen
 • Valideren van technische principes met proefmodellen
 • Tastbaar maken van vormgeving in zichtmodellen
 • Presenteren en evalueren van verschillende productconcepten

ONTWERP

Het meest aansprekende conceptidee wordt tot een sterk ontwerp uitgewerkt. Onze engineers streven hierbij naar een juiste balans tussen vorm, functie en maakbaarheid; integrale productontwikkeling. Dit realiseren we door onze brede kennis van materialen en productietechnieken. Ontwerpen worden in 3D gemodelleerd en alle relevante informatie leggen we in het model vast.

Het resultaat is een gedetailleerd productontwerp dat gereed is voor validatie.

De ontwerpfase kan bestaan uit:

 • Ontwerpberekeningen en simulaties
 • Vastleggen materialen en productiemethoden
 • 3D CAD modellering
 • Selectie leveranciers
 • Voorlopige kostprijs bepalen
 • Detailleren en uitwerken tot mono-tekeningen

VALIDATIE

Natuurlijk testen we nieuwe productontwerpen uitvoerig en verbeteren we ze voor de uiteindelijke productie. We kunnen hiervoor zelf prototypes assembleren en een beroep doen op een uitgebreid netwerk van toeleveranciers.

Uw prototype verbeteren we waar nodig totdat er optimaal productontwerp overblijft.

De validatie van een ontwerp doen we via:

 • Productie en assemblage prototypes
 • Functionele testen
 • Beoordelen en styleren vormgeving
 • Gebruikstesten
 • Begeleiden CE markering en testen aan wetgeving en normen
 • Evalueren productie en assemblage

REALISATIE

Is het productontwerp volledig getest en gevalideerd? Dan wordt het gereedgemaakt voor productie. Hierbij ondersteunen wij u of we leveren het product turn-key. Aan u de keuze. Wij blijven hoe dan ook nauw betrokken tot en met de lancering van het product.

Dit doen we tijdens de realisatiefase:

 • Vastleggen netwerk van leveranciers
 • Begeleiden 0-serie
 • Overdracht van het ontwerp en de productietekeningen
 • Mogelijkheid tot turn-key levering