Futurekit

technology thinking workshop

We merken dat het strategisch plan en de R&D roadmap voor veel bedrijven gericht is op de nabije toekomst; 2 á 5 jaar. Dit is voor de ontwikkeling van alledag absoluut noodzakelijk, maar het is ook nuttig om te kijken wat de langetermijntoekomst (5 tot 10 jaar vooruit) biedt qua technologische kansen en bedreiging. De impact van opkomende trends en technologie is interessant voor uw strategie vorming.

Dynteq heeft hiervoor, in samenwerking met Envisioning, een specifieke methodiek ontwikkeld om deze langetermijntoekomst te verkennen. Dit doen we met de ‘Futurekit’ workshop. Samen kijken we waar er kansen en bedreigingen liggen voor uw organisatie. Doelstelling van deze workshop zijn:

  • Verbreding van blikveld en denkkader; samen kijken naar de mogelijkheden van morgen
  • Bewustwording creëren rondom opkomende technologie en trends
  • Verkennen van de mogelijke impact hiervan op uw producten, organisatie en businessmodel
  • Informeren, inspireren en kansen spotten binnen uw eigen organisatie

We hebben Futurekit afgestemd op verschillende marktsegmenten:

  • Agri
  • Industrie
  • Mobiliteit
  • Bouw

Wat is futurekit?

Futurekit is een technologie workshop om een toekomstvisie te ontwikkelen. Het helpt teams toekomstige uitdagingen aan te pakken door gebruik te maken van creativiteit in opkomende technologie.

Meer weten?

Ben je benieuwd hoe Futurekit jouw toekomstige producten vorm geeft? Neem dan contact met ons op!

" >

Christiaan Haverslag

partner, creative director