Design thinking is…

Jean Noël Kapferer definieerde design in 2004 als ‘een continu proces dat waarde geeft van idee tot aan product, met als resultaat dat het beter te gebruiken is, goedkoper te maken, en mooier is’. Deze mindset is geen taboe meer: het wordt onderwezen aan beroemde MBA’s, toegepast door chique business consultants en hier en daar al toegejuicht in de boardroom.

Design thinking gaat er vanuit dat je een verschil kunt maken! Dat betekent met een doordacht proces naar nieuwe, relevante oplossingen werken die een positieve impact hebben op organisaties, producten of diensten.

Meerwaarde van Design Thinking

Human-centered

Design thinking stelt de mens centraal. Het begint met dat je je werkelijk inleeft in (het probleem van) de klant en begrip hebt voor de behoeften en motivaties van de mensen die betrokken zijn bij de gehele organisatie: medewerkers, klanten en toeleveranciers.

Samenwerken

Einstein zei het al: je kunt een probleem alleen oplossen buiten het domein waarin het zich voordoet. Als je als designer samenwerkt met mensen met verschillende soorten disciplines, heb je meerdere perspectieven op hetzelfde onderwerp en verschillende standpunten die bijdragen aan de oplossing.

Optimisme

Design thinking betekent dat je er van overtuigd moet zijn dat iedereen een verandering teweeg kan brengen, ongeacht de grootte van het probleem, het korte tijdsbestek of hoe klein het budget. Ongeacht de beperkingen om ons heen: creativiteit zit in ons allen, en geeft ons voldoening.

Experimenteren

Bij design thinking mogen dingen mislukken, want van fouten kun je leren. Door feedback en het bijstellen van gekozen oplossingen kom je weer tot nieuwe ideeën. Je bent ook nooit ‘klaar’ en nooit is een probleem ‘opgelost’. Verbetering is ten slotte een continu proces. Niet altijd makkelijk, binnen een bedrijfsvoering die onder druk staat van financiële resultaten.

Maar je zult juist moeten experimenteren, want design thinking is vooral ‘learning by doing’. Design thinking is het hebben van een rotsvast vertrouwen dat je – in samenwerking met andere disciplines – nieuwe en betere producten of diensten kunt ontwikkelen.

Maak het verschil met deze tips

  • Eenieder heeft zijn eigen specialisatie en je kunt niet alles weten. Laat alle betrokkenen samenwerken.
  • Gebruik de wereld om je heen voor stimulatie en inspiratie, bij voorkeur buiten het probleemgebied, en breek met je eigen routines.
  • Accepteer en omarm het feit dat je problemen ziet alsof je nieuweling bent.
  • Stap uit je comfort-zone. Blijf leren en experimenteren en vind het niet erg als je niet direct het ‘juiste’ antwoord beschikbaar hebt. Vertrouw erop dat je er één vindt! Problemen zijn namelijk gecamoufleerde kansen.
  • Wees enthousiast en betrokken, luister naar alle belanghebbenden en stel prioriteiten. Begin je discussies met ‘en…’ in plaats van ‘maar’.
    Geloof dat de toekomst beter zal zijn.

Is design thinking voorbehouden aan ‘designers’? Nee! Weliswaar zijn creativelingen wat meer getraind in ‘anders naar een situatie kijken’, toch is design thinking vooral een mindset om, met het toepassen van designmethodieken, complexe problemen op te lossen. Steeds vaker blijkt dat deze combinatie van eigenschappen en methodieken oplossingen oplevert voor problemen waar traditionele, meer lineaire businessprocessen, geen uitkomst bieden.

Bron: Frankwatching

Michel

Michel

product designer